Новини компанії
УВК

Новиникомпанії

Функціональні рішення UVK для бізнесу

Вже 18 років компанія UVK надає послуги професійної логістики для багатьох бізнес-ринків, враховуючи їхні індивідуальні...

Функциональные решения UVK для бизнеса

Уже 18 лет компания UVK предоставляет услуги профессиональной логистики для многих бизнес-рынков, учитывая их индивидуальные...

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ?

Про що говорять логісти Вони говорять про склади, зберігання, навантажувачі, машини, обліковки, терміни, пальне, палети...

О ЧЕМ ГОВОРЯТ?

О чем говорят логисты Они говорят о складах, хранении, ячейках, погрузчиках, машинах, учетках, сроках, топливе...

How 3PL helps business grow

Logistics Warehouses Transportation Goods, pallets, loaders, waybills, unloading, shipping, operating system, dates, fuel, salaries, accounting...

Як 3PL допомагає бізнесу зростати

Логістика Склади Перевезення Товари, палети, навантажувачі, маршрутні листи, вивантаження, відвантаження, операційка, строки, паливо, зарплати, обліковка...

Как 3PL помогает бизнесу расти

Логистика Склады Перевозки Товары, паллеты, погрузчики, маршрутные листы, выгрузка, отгрузка, операционка, сроки, топливо, зарплаты, учетка...

3PL in the 2020 new realities

                        The worldwide pandemic...

3PL-логістика у нових реаліях 2020

                        Всесвітня пандемія, пов’язана...