Головна перевага аутсорсингу полягає у можливості перевести логістичні витрати в розряд змінних, тобто сплачувати лише за обробку існуючих потоків.

Одним з перших це збагнув ринок транспортної логістики: наразі цей сегмент на 90-95% на аутсорсингу.

“Ринок складської нерухомості зберігатиме дисбаланс попиту та пропозиції”

https://www.business.ua/biznes/item/4976-rynok-skladskoi-nerukhomosti-zberihatyme-dysbalans-popytu-ta-propozytsii